שיקום נתמך שתלים באזורים מחוסרי עצם

חוסר עצם קיצוני מעל תעלת העצב.
צילום סיטי ב 2015 בעת התקנת שתלי חברת BICON USA ללא כל צורך בבניית עצם.
צילום השתלים מאי 2020

סגור לתגובות.