שתלי BICON USA

שתלי BICON USA

שתלי BICON USA באזורים עם מיעוט עצם. קרבה גדולה לעצב הלסת. ללא צורך בבניית עצם. השתלים הותקנו לפני 6 שנים. שתלים קצרים, כותרות ארוכות ואין כל שינוי בעצם הלסת לאחר שנים של הפעלה.

קרא עוד

שתלים קצרים

שני שתלי BICON USA

שני שתלי BICON USA, עברו חשיפה בדרך לשיקום ע"י הרופא המשקם. שתלים קצרים שמותקנים בטכניקה מיוחדת השונה משתלים בורגיים רגילים. בדרך זו נמנע כל צורך בטיפול מורכב לסינוס המקסילרי. מתאים לגישה KEEP IT SIMPLE שמונעת הרבה מאד…

קרא עוד